Reinvent your business

درباره نکسیس

رویکرد نکسیس

شرکت نکسیس با نام تجاری (NEXSYS) با رویکردی جدید در عرصه بهره گیری از فناوری ها و سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی بنیان گذاری گردید. همواره درصد بالایی از پروژه های فناوری اطلاعات بعلت عدم انطباق با نیازمندی ها و شرایط سازمانها با شکست مواجه شده اند و در مقابل کسب و کارهای فراوانی بدلیل عدم آگاهی و بکارگیری فناوری اطلاعات از صحنه رقابت حذف گردیده اند.

این شرکت به پشتوانه دیدگاه ها، تجربیات و مهارت های متخصصان خود که هم در زمینه فناوری ها و سیستم های اطلاعاتی و هم در حیطه مدیریت کسب و کار و فرآیندهای تامین، تولید و بازاریابی و فروش صاحب تجربه و دانش می باشند، بر آن است تا با تجمیع این دو عرصه به صاحبان کسب و کار کمک نماید تا با بکارگیری صحیح و متناسب تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری و استفاده بهینه از منابع، کارآیی و اثربخشی فرآیندهای کاری را ارتقا داده و در نتیجه سودآوری سازمان را بهبود بخشند و بتوانند با کسب مزیت رقابتی از بحران های اقتصادی گذر نمایند.

دیدگاه نکسیس

کسب اعتبار و شهرت در بکارگیری اثربخش و بهینه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها و بنگاه های کاری سراسر کشور

ماموریت نکسیس

بکارگیری فناوری اطلاعات به شکل Agile ، Cost-effective، Innovative ، Reliable و Secure در جهت پیشبرد اهداف کسب و کار

عامل موفقیت نکسیس

امروزه فناوری اطلاعات تنها بخشی از مجموعه توانایی های این حوزه است که زیر ساخت لازم را فراهم می آورد و در صورتی که درک و شناخت کافی از کسب و کار نداشته باشد و با آن مطابق ( Align ) نباشد مفید واقع نخواهد شد. لذا رویکرد شرکت در بکارگیری همزمان دانش فناوری اطلاعات و دانش کسب و کار و استفاده متناسب و بهینه از تکنولوژی، رشد سود آوری مشتریان و در نهایت موفقیت نکسیس را به همراه خواهد داشت.