بهره گیری از استراتژی های دیجیتال شرط بقاء و رشد کسب و کار شما در عصر اطلاعات و فناوری است

استراتژی های متحول کننده

داده ها و تحلیل ها

ما به خدمات گیرندگانمان کمک می کنیم تا داده ها (اطلاعات) را به کلیدهای موفقیت کسب و کار خود تبدیل کنند

داشتن بینش موجب می گردد تا مدیران تصمیم های بهتر و به هنگام تری بگیرند. ما داده های مختلف را جمع آوری کرده و با تحلیل و مدل سازی آنها بینشی جامع خلق می نماییم که منجر به اتخاذ تصمیم های بهتر می شود و این مزیت رقابتی خدمات گیرندگان ما در عرصه رقابت می باشد.

  • گزارش گیری از داده ها
  • هوشمندی کسب و کار

استراتژی دیجیتال

ما برای خدمات گیرندگانمان بینشی فراهم می نماییم تا خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال را درک کرده و با کمک به یافتن پاسخ سوال های زیر، با هم نقشه راهی برای تحول کسب و کار ترسیم می نماییم.

  • چه بخش هایی از کسب و کار می تواند دیجیتال گردد؟
  • اولویت دیجیتال نمودن در این کسب و کار چیست؟
  • سرمایه گذاری منطقی و متوازن چگونه خواهد بود؟
  • دیجیتالی شدن چه ریسک هایی به همراه خواهد داشت و چگونه می توان آنها را مدیریت کرد؟
  • دیجیتال نمودن فرایندها و فعالیت ها و ... چه اثرات مثبتی برای کسب و کار به همراه خواهد داشت؟

اینترنت اشیا

کالاها و خدمات نوآورانه ارائه نمایید. نسل آینده عملیات ها را بکار بندید. روش های جدید کسب و کار خلق کنید.

ترکیب سنسورها و ارتباطات آنها، با داده ها و تحلیل ها فرصت های جدیدی برای نوآوری در کالاها و خدمات و افزایش کارایی عملیات ها به همراه می آورد. دیجیتال سازی دنیای فیزیکی یا اینترنت اشیاء (IoT) ارزشهای جدیدی برای خدمات گیرندگان ما و مشتریان آنها خلق می کند.

اینترنت اشیاء فرصت های بیشماری برای تحول شیوه زندگی و کسب و کار فراهم آورده است. پیش بینی شده است که اثر اقتصادی IoT تا سال 2025 بین 4 تا 11 هزار میلیارد دلار خواهد بود. شرکت ها می توانند با ارائه راهکارها و خدمات یکپارچه به مشتریان و کاهش هزینه های عملیاتی، درآمدهای جدید خلق نمایند. ما با داشتن رویکرد منسجم و یکپارچه در دیجیتال سازی دنیای فیزیکی، مدل کسب و کار را بهبود بخشیده و ارزش واقعی را برای خدمات گیرندگان خود فراهم می آوریم.

اتوماسیون

ما به کسب و کارها کمک می کنیم تا با استفاده از جدیدترین فناوری ها شیوه کار خود را تغییر دهند.

برخی از سازمان ها تنها مزایای اندکی از فناوری اطلاعات بدست آورده اند که تمامی ظرفیت ها را شامل نمی شود و در تقلا هستند که ارزش واقعی را کسب نمایند. برخی نیز بر فروشندگان تکیه کرده اند که تعدد ابزارها را بوجود آورده و نیروهای کاری را گیج کرده و وظایف را پیچیده می کند و بسیاری هم به اشتباه تصور می کنند که IT به تنهایی می تواند اتوماسیون پایدار را به ارمغان آورد.